Domov
y118-c2.jpg

Dôležité informácie

 


 

 

POZVÁNKA

V mene pedagogického zboru Materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia
a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti Vás srdečne pozývame na slávnosť usporiadanú z príležitosti  65. výročia založenia našej ustanovizne.

 

 


 

Zoznam prijatých žiakov do 9. ročníka - školský rok 2015/16.


 

 

SrdečneVás pozývame na deň otvorených dverí a do pracovnej dielne v MŠ!


OZNÁMENIE


Zoznam prihlásených žiakov


 


Exkurzia na Slovensko - návšteva banských miest

17.-18. októbra 2014 sa uskutočnil výlet gymnazistov s podporou Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku. Podpora, ktorá bola udelená v sume 107 tisíc forintov, bola výsledkom nášho úspešného súbehu.

 

Odovzdali Národnostné študijné štipendiá (www.slovaci.hu)

 

Minister Balog odovzdal osvedčenia o národnostnom štipendiu (Ľudové noviny)

 

„DEŇ  OTVORENÝCH   DVERÍ” - 21. novembra 2014

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV NA GYMNÁZIUM

 

 

Otvorenie školského roka 2014/2015 (Ľudové noviny)

 

 

1. PRIJÍMACIE HODINY

14. novembra 2014

14,00-16,00

 

2. RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

06. februára 2015

16,00-17,00

SZMK (Združenie rodičov - knižnica)

15,00-16,00

 

 

 
Copyright © 2015 Szlovák iskola, Budapest. Všetky práva vyhradené.