Domov
y118-c2.jpg

Informácie


 


 

 

„STRETÁVKA”Žiaci zo Santova, z Mlynkov, Lucinej a Veňarcu dňa 26. januára 2016 navštívili našu školu...


 


Úhrada stravného


Na január 2016:

- 14 dec. 2015 pondelok: 7.00-17.00

- 15 dec. 2015 utorok: 7.00-17.00

Nahradný termín

- 4. jan. 2016 pondelok: 7.00-17.00

 

 

 


 

 

„DEŇ  OTVORENÝCH   DVERÍ”Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

(1139 Budapest, Lomb u. 1-7.)

srdečne pozýva budúcich deviatakov, rodičov a všetkých ostatných záujemcov...

 

 

 

 


 

Úhrada stravného

Na september
31. august 2015. pondelok   13.00-17.00
1. septembr  2015. utorok 7.00-17.00
náhradný termín: 7. september 2015. pondelok 7.00-17.00

Na oktober

14. september 2015. pondelok   7.00-17.00
15. september  2015. utorok 7.00-17.00
náhradný termín: 21. september 2015. pondelok 7.00-17.00

 MEGHÍVÓ !


A Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium nevelőtestülete nevében

szeretettel meghívjuk az intézmény fennállásának 65. évfordulója alkalmából megrend ezésre kerülő ünnepségre.

Oslavy 65. výročia školy


9. évfolyamba felvett tanulók - 2015/16 tanév


 

Dobré slovo – Jó Szó Nemzetközi Szavalóverseny, Komárno

itt

 


 

NYÍlT NAP ÉS KÉZMŰVES DÉLUTÁN AZ ÓVODÁBAN

itt

 


BEIRATKOZÁS

Általános iskola

Óvoda


9. ÉVFOLYAMBA JELENTKEZŐK

9. évfolyamba jelentkezők jegyzéke - 2015/16 tanév

 


 

Exkurzia na Slovensko - návšteva banských miest

17.-18. októbra 2014 sa uskutočnil výlet gymnazistov s podporou Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku. Podpora, ktorá bola udelená v sume 107 tisíc forintov, bola výsledkom nášho úspešného súbehu.

 

Átadták a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjakat (www.slovaci.hu)

 

Nemzetiségi ösztöndíjak átadása (Ľudové noviny - szlovákul)

 

 

Nyílt nap - 2014. november 21.

 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre

 

 

Tanévnyitó 2014/2015 (Ľudové noviny - szlovákul)

 

 

1. FOGADÓÓRA

2014. november 14. (péntek)

14.00-16.00

 

2. SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

2015. február 06. (péntek)

16.00-17.00

SZMK (könyvtár)

15.00-16.00

 

2. FOGADÓÓRA

2015. március 27.(péntek)

14.00-16.00

 


 

 

 

 
Copyright © 2016 Szlovák iskola, Budapest. Všetky práva vyhradené.