Domov
y118-c2.jpg

Dôležité informácie

 

Minister Balog odovzdal osvedčenia o národnostnom štipendiu (Ľudové noviny)

 

„DEŇ  OTVORENÝCH   DVERÍ”

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV NA GYMNÁZIUM

 

 

Otvorenie školského roka 2014/2015 (Ľudové noviny)

 

 

1. PRIJÍMACIE HODINY

14. novembra 2014

14,00-16,00

 

2. RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

06. februára 2015

16,00-17,00

SZMK (Združenie rodičov - knižnica)

15,00-16,00

 

 

 
Copyright © 2014 Szlovák iskola, Budapest. Všetky práva vyhradené.